KERAMIK-SLITAGESKYDD

Beläggningar

Högslitagetåliga keramik-element i specialgummi med kontaktskikt.


Egenskaper

 • högst slitagebeständighet
 • lämpligt för mycket nötande varor som cement, glas, kvarts, kol, koks, slagg, malmer och sinter
 • lång livslängd och därigenom långa underhållsintervaller
 • enkel ihoplimning


Användningar

 • Inklädnad av störtrännor och stup
 • Rör och rörkrök
 • Bunkrar och siktar
 • Svängtransportrännor
 • Cykloner


Trumbeläggning

Högslitagebeständiga keramik-element med profilerad rå ytstruktur, inbäddad i specialgummi, med kontaktskikt.


Egenskaper

 • maximalt grepp
 • även för mycket fuktiga användningar
 • för höga transporthastigheter
 • flexibla och långa brukstider
 • enkel ihoplimning


Användningar

 • Trumbeläggningar i stålverk, kolgruvor, hamnanläggningar och cementverk
 • vid extrem fukt, smuts och slam
 • i problemfall, där standardbeläggningar inte når önskade resultat