FORMDELAR

Den höga standarden i vår tillverkning, såväl som det noggranna urvalet av råmaterial, som vi använder möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av LUWITAN formdelar. Härvid spelar det ingen roll om det handlar om en beläggning eller en ren formdel i liten eller stor serie. 

Redan vid planering av komponenterna, som vi ska tillverka agerar vi kostnadsorienterat och kvalitetsmedvetet med största noggrannhet. I detta sammanhang finns naturligtvis också möjligheten att tillverka i kundens egna former.

Här följer några exempel på industriområden vi levererar till:

Keramisk industri

 • Formstämpel för stenplattor, kakelplattor
 • Former för isostatiska pressar
 • Element för separeringsanläggningar

 

Motorfordon legoindustri

 • Friktionsrullar för intern transport
 • Böjningsinlägg för omformning av hålprofiler
 • Dämpningselement
 • div. halvfabrikat som t.ex. rundfräs, fjädrar, plattvaror, matriser

 

Maskin- och anläggningsbyggnad

 • Fjädrar och dämpare
 • Gripelement för robotar
 • Form- och anslagslister
 • Transportsnäckor
 • Separeringslister
 • Packningar

 

Avloppsvattenteknik

 • Formdelar för centrifuger
 • Avstrykare och manöverslid
 • Sållar

 

Pappersindustri

 • Rivjärnselement

 

Vår kvalitet

Vid materialbearbetningen ger vi mycket noggrann akt på att följa de olika bearbetningstiderna. Tidsspannet (brukstiden), inom vilket materialet måste läggas in i formen, uppgår beroende på receptur till ungefär 2 till 10 minuter, med början vid kontakt med komponenterna till början av gelningen.  Därefter följer i regel gjutningen direkt från maskinens blandhuvud in i formen. Beroende på komponent kan uttagningstiden ligger mellan ett par minuter och ett par timmar, beroende på komponentens geometri och den valda LUWITAN kvalitén. Efter uttagningen måste PU-byggnadsdelen glödgas. Beroende på kvalité iakttas olika glödgningstider och cykler. Efter glödgningsprocessen kan ytterligare en liten ökning av de fysikaliska egenskaperna uppnås genom en 14 dagar lång lagring av gjutstycket i rumstemperatur. Under produktionen ser man ständigt huruvida det finns visuella brister och hårdhetsvariationer, så att nödvändiga åtgärder genast kan vidtas vid avvikelser. Dessutom gjuts och arkiveras dagligen testplattor av varje bearbetad receptur på varje gjutmaskin. Detta möjliggör en senare kontroll av de fysikaliska värdena för en bestämd tillverkningsbeskickning.   

Vid mer än hälften av alla tillverkade byggnadsdelar av LUWITAN handlar det om beskickningar. För denna teknologi har vi vår största uppmärksamhet på bindningen mellan vår LUWITAN och beläggningsbäraren (kärna). Genom flera laboratorieundersökningar, försök med kunder, såväl som egna testkonstruktioner har vi vidareutvecklat vår beläggningsteknologi. Inte minst av denna anledning belägger vi idag jämte de vanliga metalliska materialen t.ex. även trä, andra plaster och till och med gummi. 

Tillhandahållandet av kärnan kan ske från kundens sida eller alternativt kan vi överta tillverkningen eller anskaffningen av kärnan efter dina ritningar. Olika metoder används för beläggningen av dina byggnadsdelar med LUWITAN. Mestadels sker beläggningen i öppna eller slutna former. Vi erbjuder dessutom möjlighet till rotationsbeläggning t.ex. för rörledningar och behållare.

Vi genomför dessutom även beläggningar i spraymetoder. Produktpaletten för vår  LUWISPRAY kvalitéer täcker ett hårdhetsområde för Shore från 75 Shore A till 60 Shore D.