STÖD- OCH BUFFERTRINGAR

I matningsområdet på transportanläggningar uppstår höga belastningar för band och bärrullar vid den övre trumman. För att motverka krafterna som uppstår där använder man buffertringar.

Stödringar används i den nedre trumman. De förebygger nedsmutsningen eller säkrar att bandets återgångsrörelse även vid stollband.

Vi har bärrulle-stödringar, bärrulle-buffertringar och stödskivor i olika mått och elastkvaliteter. Specialutförande i LUWITAN utförs individuellt.

Ringar för vanliga rördiameter 63,5 mm och 89 mm finns tillgängliga på lager; andra mått och typer på förfrågan.