KEMISKA ÄMNE

Metallprimer

  • spännbrygga mellan stål och gummi
  • korrosionsskydd

 

Material för kallreparationer

  • Reparationsband med kontaktskikt
  • Reparationsband med kontaktskikt och väv
  • Romblappar utan väv
  • Romblappar med väv
  • Fyllnadsgummi med kontaktskikt på båda sidorna

Besök även vår sida för  LUWIREP.
 

Material för värmereparationer

  • ovulkaniserade täckplattor och mellangummi
  • monteringslösningar
  • vulkaniserad väv