LUWITAN SLITAGESKYDDSPLATTOR

Högslitagebeständiga plattor i beprövad  PUWITAN-polyuretan. Vid inklädnad skyddar det anläggningskomponenter mot slitage, fastklibbningar och korrosion. Standard- och lagerformat är 2000 x 1000 mm, 10 till 20 mm tjocka i 65 och 85 Shore A. Andra mått och specialkvalitéer kan dessutom erbjudas.


Användningsområde

 • Inklädnad av trattar och behållare
 • Störtrännor och övergångsstationer
 • Råinklädnader
 • Vibrationsrännor och transportränneboxar
 • Skipbanor

 

Egenskaper

 • högslitagebeständig
 • beständighet mot många medel (oljor, fetter …)
 • väderbeständig, hydrolysfast
 • slagseg
 • goda glidegenskaper
 • elastiskt bullerdämpande
 • enkel att bearbeta och byta ut
 • enkel att fästa

 

Användningar

Inklädnad av mycket påfrestade trattar, behållare och störtrännor. När gummiinklädnader stöter på dess gränser - är detta slitageskydd lösningen för att nå bättre brukstider eller för att garantera beständighet gentemot många påfrestningar.

Fastsättningar i limprocessen med kända gummi-limsystem från Lutze-programmet.