BELÄGGNINGAR

Keramisk industri

 • Inklädnad av omrörarverks- och kulkvarnar
 • Rörledningsbeläggningar inuti och utanpå
 • Behållarinklädnad
 • Beläggningar av pressmatriser

 

Motorfordon legoindustri

 • Yttätningar för provställningar
 • Hjul- och rullbeläggningar

 

Maskin- och anläggningsbyggnad

 • Inklädnad av behållare
 • Beläggning av slitagedear
 • Valsbeläggningar
 • Rull- och hjulbeläggningar
 • Rakelbeläggningar
 • Beläggning av kedjeplattor

 

Avloppsvattenteknik

 • Inklädnad av maskinelement
 • Inklädnad av behållare
 • Beläggning av div. centrifuger byggnadsdelar
 • Beläggning av filter- och ögletyg

 

Pappersindustri

 • Stansbelägg
 • Nedhållare
 • Valsbeläggningar
 • Beläggningar av packningsrullar