TILLBEHÖR

Våra omfattande transportbandstillbehör från bärrullar till reparationsmaterial säkrar en lång livslängd för dina transportanläggningar.

Rådfråga gärna vår kvalificerade användningstekniker på plats. Vi erbjuder dig dessutom alla ytterligare tillbehörsdelar, som du behöver för en friktionsfri drift av din anläggning.

 

Till exempel

Mekanisk Lås 
Mekaniska lås är ett ändamålsenligt komplement till vulkaniserade bandskarvar. Montaget sker snabbt och på så sätt kan ett förberett band med mekanisk skarv läggas upp som "nödfallsband" vid en viktig anläggning (även) av anläggningsmaskinisten. Vid nästa anläggningsstopp kan då detta band åter tas i reserv och ersättas genom ett ändlöst vulkaniserat band.

  • av stål, med förbindelsestång
  • i krokutförande
  • för nitning
  • för skruvning
  • av gummi

Klämmor med sex kanter för bandstyrkor från 2,5–20 mm

Elektriska komponenter för styrning och övervakning

  • Spränglinor
  • Nödbrytare
  • Snedkörningsvakt

 

Skyddskappor

Som väderleks- och korrosionsskydd, men även som skydd för miljön och för emissioner. För arbetarskydd och för skydd av transportgods mot nedsmutsningar. Material och utförande är anpassade efter de olika ramvillkoren.

 

Vulkaniseringsverktyg

Vi ger dig gärna råd när du letar efter verktyg och speciella manövreringsapparater för transportband. Dra nytta av vår erfarenhet och låt dig få råd av våra produktspecialister.  

Our partner