TRANSPORTTEKNIK

Kompetens

LUTZE gruppen erbjuder dig i Central- och Nordeuropa en omfattande produkt- och tjänsteprogram inom området transportteknik och slitageskydd.

 

Erfarenhet

Med sina moderna produktplatser och filialer i Nordeuropa har LUTZE möjligheten att uppfylla kundernas krav på innovativa lösningar och tjänster. Sedan mer än 60 år utvecklar vi lösningar för transportörsystem inom flera branscher. Vårt höga kvalitetsnivå såväl som det mångåriga samarbetet med våra kunder står därmed i förgrunden. 

Galleri