LUWISPRAY SPRAYBELÄGGNING

Med våra högelastiska beläggningsmaterial för slitage- och ytskydd sörjer vi för förlängd livslängd hos anläggningsdelar, fordon, blandare, kvarnar, cykloner etc. PU spraybeläggningar lämpar sig särskilt vid påfrestningar på grund av glidande skavning, ofta tillsammans med kemikaliebelastning. Den nödvändiga lagertjockleken väljs beroende på användningsfall och uppgår till minst 2 mm.


Användningar

 • Beklädnad av kol-, malm och sandbunkrar såväl som
 • dammsugningsanläggningar
 • Korrosionsskydd av anläggningsdelar
 • Silo- och behållarbeklädnad
 • Transportsnäcke- och siloanläggningar
 • Transportanordningar
 • Stup och glidbanor
 • Rörbeklädnad
 • Glidslipsbehållare
 • Blandare och skakformmaskin
 • Pumpdelar och cykloner

 

Följande egenskaper utmärker LUWISPRAY spraybeläggningar
 

 • hög motståndskraft
 • åldringsbeständig
 • slagseg
 • kemiskt belastningsbar
 • spricköverbyggande
 • varaktigt elastisk
 • hydrolysfast
 • utan skarvar

 

KONTAKT

Vid frågor når du oss på: luwispray@lutze-group.com