SLITAGESKYDD

När apparater, maskiner, anläggningar och nyttofordon används dagligen är varaktigt skydd mot slitage särskilt viktigt. Vi erbjuder extremt motståndskraftigt slitageskydd av gummi, polyuretan, eller plaster och keramik för olika krav i industriell användning.

Till detta hör också den egna utvecklingen och produktionen av slitageskyddslösningar från LUWITAN, till exempel som skivvara eller spraybeläggning