KERAMISK SLITASJEBESKYTTELSE

Belegg

Svært friksjonsresistente keramiske elementer innebygd i spesialgummi og et kontaktlag.

Egenskaper

 • Svært friksjonmotstandsdyktig
 • Egnet for bruk med svært slipende materialer som sement, glass, kvarts, kull, koks, slagg, harpiks og sinter
 • Lang levetid og dermed lange serviceintervaller
 • Enkle å lime

Bruker

 • Belegg av og renner
 • Rør og rørbend
 • Bunkere og renner
 • Støtstang transportbånd-renner
 • Sykloner

 

Trommeloverflater

Svært friksjonsresistente keramiske elementer med en strukturert, grov overflatestruktur innebygd i spesial gummi og et kontaktsjikt.

Egenskaper

 • Maksimalt grep
 • Også egnet ved ekstrem fuktighet
 • Kan brukes ved høye transporthastigheter
 • Fleksibel og lang levetid
 • Enkle å lime

Bruksområder

 • Trommeloverflater i stålverk, kullgruver, havneanlegg og sementfabrikker
 • I miljøer med høy luftfuktighet, smuss eller gjørme
 • I problemtilfeller der standard overflatebehandlinger ikke gir de ønskede resultater