BELEGG

Keramikkindustri

 • Belegg av omrøringsmaskiner og kulemøller
 • Innvendige og utvendige rørbelegg
 • Tankbelegg
 • Belegg av pressmatriser

 

Billeverandørindustrien

 • Overflatetetninger for teststativ
 • Hjul- og valsebelegg

 

Maskin og anleggskonstruksjon

 • Belegg av beholdere
 • Belegg av utskiftbare deler
 • Belegg av valser
 • Valser og hjulbelegg
 • Nal-belegg
 • Belegg av kjedeplater

 

Avløpsvann-teknologi

 • Belegg av maskinelementer
 • Belegg av beholdere
 • Belegg av ulike sentrifuge-konstruksjonsdeler
 • Belegg av filter og mesh-tekstiler

 

Papirindustrien

 • Pregingsplater
 • Kjedeguider
 • Fresebelegg
 • Belegg av pressvalser