Personvernerklæring

Det er viktig for oss å beskytte dine personopplysninger. Vi beskytter disse naturligvis i samsvar med gjeldende personvernforskrifter, spesielt EUs personvernforordning (GDPR). Dersom i det følgende ikke er angitt noe annet, bygger det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger på personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav f.

Denne personvernerklæringen forklarer type, omfang og formål med behandlingen av personopplysninger knyttet til dette nettilbudet.

Den ansvarlige

Den ansvarlige jf. personvernlovgivningen er:
Lutze Fördertechnik GmbH
Hullerser Landstr. 37
37574 Einbeck, Tyskland
Om oss: https://www.lutze-group.com/impressum
 

Bruks- og tilgangsdata

Når du åpner en side på vårt nettsted formidler din nettleser av tekniske grunner automatisk data til webserveren. Denne informasjonen legges i såkalte «server-logfiler» og omfatter navnet på den åpnede siden, dato og klokkeslett for åpning, overført datamengde, statusmelding om vellykket åpning, operativsystem, nettlesertype og versjon samt språk, kilde/henvisning til siden du kom fra og IP-adresse/vertsnavn som denne IP-adressen har fått tildelt av leverandøren for internettjenester. Denne informasjonen kobles ikke til deg som person og brukes ikke til profilopprettelse, men blir utelukkende brukt til statistisk analyse, for å opprettholde den tekniske driften av nettsiden og for å forbedre nettsiden. Informasjon fra logfilen lagres av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. for å oppklare misbruk eller bedrageri) i en måned og slettes deretter. Opplysninger som det bevismessig er behov for å lagre utover dette, er unntatt fra sletting fram til endelig avklaring av den enkelte hendelsen. 

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i nettleseren eller av nettleseren på computersystemet til brukeren. Når du går inn på en nettside, kan det settes en informasjonskapsel i operativsystemet ditt. Informasjonskapselen inneholder en karakteristisk rekke av tegn som gjør det mulig å identifisere nettleseren neste gang du går inn på den samme nettsiden.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettsidene våre enda mer brukervennlige. Noen av elementene på nettsiden vår krever at nettleseren som logger seg på kan identifiseres også etter et bytte av nettside.

Rettsgrunnlag for lagring av informasjonskapsler, identifisering av enheter og andre tekniske sporingsmuligheter og for lagring av og tilgang til informasjon på sluttbrukers egne enheter, er de europeiske ePrivacy-retningslinjene i sammenheng med TTDSG - (tysk “Telecommunications and Telemedia Data Protection Act”) som regulerer personvern og datasikkerhet innen telekommunikasjon.

Legg merke til at rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger som lagres i denne sammenheng finnes i GDPR (art. 6, avsn. 1 s 1 GDPR). Rettsgrunnlaget for hvert enkelt tilfelle finner du i den aktuelle informasjonskapselen hhv. i selve behandlingen.

Primært rettsgrunnlag for lagring av informasjon i brukers egen enhet - spesielt med tanke på lagring av informasjonskapsler - er at du har gitt ditt samtykke, § 25 avsn. 1 s 1 TTDSG. Samtykket gis når du besøker nettsiden vår. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å gi samtykke og det kan når som helst trekkes tilbake i Cookie-innstillinger.

I henhold til § 25 avsn. 2, nr. 2 TTDSG kreves ikke samtykke dersom lagring av opplysninger i brukers egen enhet eller tilgang til opplysninger som allerede er lagret der, er helt nødvendige for at en tilbyder av telekommunikasjonstjenester skal kunne stille til rådighet en tjeneste som bruker ønsker. Du finner opplysninger om hvilke informasjonskapsler som er absolutt nødvendige (ofte kalt “teknisk påkrevde cookies”) og kommer inn under fritaket i § 25 avsn. 2, TTDSG og dermed ikke trenger samtykke.

Beholdningsdata

Dersom det inngås et kontraktsforhold mellom deg og oss, eller kontraktsforholdet skal utformes innholdsmessig eller endres, innhenter og bruker vi dine personopplysninger dersom det er nødvendig for de angitte formål. Etter pålegg fra ansvarlige myndigheter har vi i spesielle tilfeller lov til å opplyse om disse dataene (beholdningsdataene), såfremt dette er nødvendig på grunn av straffeforfølgelse, for å avverge fare, oppfylle lovpålagte oppgaver hos sikkerhetsmyndighetene eller den militære sikkerhetstjenesten eller for å kunne hevde åndsverksrettigheter.

Kontakt

Dersom du ønsker å ta kontakt med oss (f.eks. via kontaktskjemaet på denne nettsiden, e-post, telefon), blir dine opplysninger behandlet og lagret i forbindelse med din forespørsel og behandlingen av denne. Disse opplysningene gir vi ikke videre uten ditt samtykke. Forespørselen blir slettet dersom den ikke lenger er nødvendig. Vi sjekker nødvendigheten annethvert år; i tillegg gjelder de lovpålagte lagringsforpliktelsene.

Innlemmelse av tjenester og innhold fra tredjepart

Som del av vårt nettilbud og på grunn av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analysering, optimering og økonomisk drift av vårt nettilbud) bruker vi innholds- og servicetilbud fra tredjepart. Dette kan f.eks. være videoer og kortmaterial. Ved innhenting av slikt innhold blir IP-adressen formidlet til tjenesteyteren, dersom ikke annet er angitt lenger ned.

YouTube

Hvis du aksepterer overføring av opplysninger til YouTube, vil denne nettsiden bruke funksjoner i YouTube. Tjenesten driftes av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Dersom du besøker en av våre sider som er utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes en forbindelse til serverne tilhørende YouTube og den respektive videofilen åpnes. Da meddeles YouTube-serveren hvilke av våre sider du har vært på. Vi bruker YouTube-plugin i såkalt «utvidet personvernmodus». Dersom du ved åpning av vår videoside er innlogget i din YouTube-konto, kan YouTube tilordne din surfeprofil direkte til din personlige profil. Dette kan du hindre ved å logge deg ut av din YouTube-konto. For annen informasjon om håndteringen av brukerdata, se personvernerklæringen til tjenesteyteren på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Lagring av YouTube-informasjonskapsler og overføring av opplysninger til YouTube skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 a GDPR skjer kun med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket her.

jQuery biblioteker

På nettsiden vår brukes Javascript biblioteker med jQuery-teknologien. Leverandør er JSFoundation, Inc., 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA. Personvernerklæring (på engelsk): https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Sletting av opplysninger

Dersom ikke annet er angitt uttrykkelig i denne personvernerklæringen, blir opplysningene som er lagret hos oss slettet så snart de ikke lenger er nødvendig for formålet de var bestemt for og lagringsforpliktelser ikke lenger er til hinder for slettingen. Dersom opplysningene ikke slettes fordi de er nødvendige for andre og lovlig tillatte formål, begrenses deres behandling. Det betyr at opplysningene blir sperret og ikke kan behandles til andre formål. Det gjelder f.eks. for opplysninger som må lagres av handels- eller skatterettslige grunner.

Samarbeid med tjenesteytere og tredjepart

Dersom vi i forbindelse med behandlingen av opplysninger offentliggjør, formidler eller på annen måte gir tilgang til opplysningene til andre personer og selskap (tjenesteytere eller tredjepart), så gjøres det på grunnlag av en lovfestet tillatelse. F.eks. dersom dataformidlingen er nødvendig for å oppfylle kontraktsforhold, du har samtykket til utlevering, det foreligger en rettslig forpliktelse eller pga. vår berettigede interesse (f.eks. ved bruk av ombud osv.). Dersom vi gir tredjepart i oppdrag å behandle data, skjer det på grunnlag av en såkalt «utførelseskontrakt» iht. personvernlovgivningen.

Rett til innsyn, sletting, sperring

Du har til enhver tid rett til gratis innsyn i de lagrede personopplysningene, deres opprinnelse og mottakere samt formålet med databehandlingen. Dersom ditt ønske ikke overstyres av de lovpålagte forpliktelsene om lagring av data (f.eks. trafikkdatalagring), har du rett til rettelse av feil opplysninger samt sperring og sletting av dine personopplysninger.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke gitte samtykker iht. personvernforordningen art. 7 tredje ledd med virkning framover

Innsigelsesrett

Du kan alltid protestere mot framtidig behandling av opplysninger som gjelder deg iht. bestemmelsene i personvernforordningen art. 21.

Klagerett

Ved brudd på personvernbestemmelsene har den registrerte rett til å inngi klage ved den respektive tilsynsmyndighet (personvernforordningen art. 77). Den registrerte kan gjøre gjeldende denne retten ved en tilsynsmyndighet i medlemslandet der vedkommendes bosted er, på arbeidsplassen eller på stedet der det antatte bruddet ble begått. Ansvarlig myndighet i den tyske delstaten Niedersachsen er:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: 05 11/120-45 00
Telefaks: 05 11/120-45 99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Hjemmeside: https://www.lfd.niedersachsen.de

En liste over andre tilsynsmyndigheter og deres kontaktopplysninger finner du under følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Personvernombud

Ved spørsmål kan du gjerne ta direkte kontakt med vårt personvernombud på:

Lutze Fördertechnik GmbH
Personvernombud
Hullerser Landstraße 37
37574 Einbeck, Tyskland
Telefon: 0 55 61 / 79 30 0
E-post: datenschutz@lutze-group.com

Google Analytics

If you have consented that data are transmitted to the web analytics service Google Analytics, this website will use the functions of Google Analytics. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The storage of Google Analytics cookies and the transmission of data to Google is based on Article 6 (1) lit. a GDPR and shall occur only with your consent. You can revoke your consent at any time by clicking this link.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the available browser plugin.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy.

Outsourced data processing

We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

Versjon: 07.12.2021