KJEMISKE STOFFER

Metallprimer

  • Vedheftsbro mellom stål og gummi
  • Korrosjonsbeskyttelse

 

Materiale for kald-reparasjoner

  • Reparasjon av bånd med kontaktflaten
  • Reparasjon av bånd med kontaktflaten og tekstiler
  • Pastill-reparasjon uten tekstil
  • Pastill-reparasjon med tekstil
  • Fyllgummi med kontaktflater på begge sider

Besøk siden om dette temaet: LUWIREP.

 

Materiale for varm-reparasjoner

  • Ikke-vulkaniserte overflateplater og mellomliggende gummilag
  • Monteringsløsninger
  • Ikke-vulkaniserte tekstiler