Privacyverklaring

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel belangrijk. Wij beschermen ze dan ook binnen het kader van de geldende wettelijke privacyvoorschriften en de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder. Tenzij hieronder anders wordt bepaald, vormt art. 6, lid 1, letter f van de AVG de rechtsgrond.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de aard, omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van deze website.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving is:
Lutze Fördertechnik GmbH
Hullerser Landstr. 37
37574 Einbeck, BRD
Colofon: https://www.lutze-group.com/impressum
 

Gebruiks- en toegangsgegevens

Als u onze website bezoekt, verzendt uw browser om technische redenen automatisch gegevens naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen in zog. “server logfiles” en bevat de naam van de geopende pagina, datum en tijdstip van het bezoek, verzonden datavolume, statusmelding bij geslaagde oproepen, besturingssysteem, type, versie en taal van de browser, vanaf welke website u op de onze bent beland en het IP-adres en/of de toegewezen hostnaam van de provider. De informatie wordt niet gekoppeld aan u persoonlijk en niet gebruikt voor het genereren van profielen, maar uitsluitend voor statistische analyses en voor het technisch onderhoud en verbeteringen van de website. Logfile-informatie wordt uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor onderzoek naar misbruik of fraude) gedurende een maand opgeslagen en daarna verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die langer bewaard moeten worden ten behoeve van de bewijsvoering tot het desbetreffende incident is opgelost. 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer u een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op uw besturingssysteem. Dit bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden door ons gebruikt om onze homepage gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De wettelijke basis voor de opslag van cookies, apparaatidentificaties en soortgelijke trackingtechnologieën of voor de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker en toegang tot deze informatie is de Europese ePrivacy-richtlijn in combinatie met de Wet op de gegevensbescherming en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in telecommunicatie en telemedia (TTDSG).

Houd er rekening mee dat de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden verzameld, vervolgens voortvloeit uit de AVG (artikel 6, lid 1, zin 1 AVG). De relevante rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in elk specifiek geval is te vinden op de betreffende cookie of op de respectieve verwerking zelf.

De primaire wettelijke basis voor de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker – in het bijzonder voor de opslag van cookies – is uw toestemming, § 25 lid 1 zin 1 TTDSG. De toestemming wordt gegeven wanneer u onze website bezoekt – hoewel deze natuurlijk niet hoeft te worden gegeven – en kan op elk moment worden ingetrokken in de cookie-instellingen.

Volgens § 25, lid 2, punt 2, TTDSG is geen toestemming vereist wanneer de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker of de toegang tot informatie die reeds in de eindapparatuur van de eindgebruiker is opgeslagen, strikt noodzakelijk is om de aanbieder van een telemediadienst in staat te stellen een door de gebruiker uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. De cookie-instellingen laten u zien welke cookies als absoluut noodzakelijk moeten worden geclassificeerd (vaak ook "technisch noodzakelijke cookies" genoemd), vallen daarom onder de uitzondering van § 25 Abs. 2 TTDSG en vereisen daarom geen toestemming.

Bestandsgegevens

Indien wij een overeenkomst met u aangaan of wanneer deze inhoudelijk georganiseerd of gewijzigd moet worden, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is. Op bevel van de bevoegde instanties mogen wij in sommige gevallen informatie over deze gegevens (bestandsgegevens) verstrekken, indien deze nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging, beveiligingsdoeleinden, om bij te dragen aan de wettelijke taken van de Duitse inlichtingendiensten of de militaire inlichtingendienst of in verband met intellectuele-eigendomsrechten.

Contact

Indien u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier van deze website of per e-mail of telefoon) worden de door u vermelde gegevens opgeslagen en verwerkt voor de behandeling van uw bericht. Wij geven uw gegevens niet door zonder uw toestemming. Wij verwijderen de gegevens zodra ze niet langer nodig zijn. Wij controleren deze noodzaak om de twee jaar. Voor het overige gelden de wettelijke bewaarplichten.

Diensten en content van derden

Voor onze website maken we op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. bij analyse, optimalisering en de exploitatie van onze website) gebruik van content en/of diensten van derden. Dit kan bijvoorbeeld video- of kaartmateriaal zijn. Tenzij hieronder anders is bepaald, wordt het IP-adres doorgegeven aan de dienstverlener zodra u deze content opent.

YouTube

Deze website maakt gebruik van functies van YouTube als u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van gegevens naar YouTube. Deze dienst wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gelegd met de servers van YouTube om het desbetreffende videobestand te openen. Er gaat ook een bericht naar de YouTube-server welke van onze pagina's u bezocht heeft. De YouTube-plug-ins gebruiken we in de zog. uitgebreide beveiligingsmodus. Als u op het moment waarop u onze videopagina opent ingelogd bent bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct opslaan bij uw gebruikersprofiel. Dit kunt u beletten door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

De opslag van cookies van YouTube en de overdracht van gegevens naar YouTube volgen op grond van art. 6 eerste alinea onder a) van de AVG alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde via deze link herroepen.

jQuery bibliotheken

Op onze website maken we gebruik van de Javascript-bibliotheek met de jQuery-technologie. Deze wordt aangeboden door JSFoundation, Inc., 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA. Privacyverklaring (in het Engels): https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Wissen van gegevens

Tenzij in het kader van deze privacyverklaring uitdrukkelijk anders wordt vermeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra ze niet meer nodig zijn en we ook niet wettelijke verplicht zijn om ze te bewaren. Wanneer gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere, wettelijk toegestane doelen nodig zijn, wordt de verwerking beperkt. Dit houdt in dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doelen worden verwerkt. Dit geldt bijv. voor gegevens die uit hoofde van het handelsrecht of belastingrecht bewaard moeten worden.

Samenwerking met derden en uitbesteding

Indien we voor de verwerking van gegevens bekendmaken of doorgeven aan derden (personen of ondernemingen) of hun op een andere manier toegang geven tot deze gegevens, gebeurt dit uitsluitend indien dit wettelijk toegestaan is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gegevens moeten worden overgedragen voor de uitvoering van de overeenkomst, u heeft ingestemd met het doorgeven ervan, wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang van ons (bijv. bij uitbesteding). Indien wij derden inschakelen voor de verwerking van gegevens, gebeurt dit op basis van een “verwerkersovereenkomst” zoals bedoeld in de privacywetgeving.

Uw recht op informatie, wissen en blokkeren

U heeft te allen tijde recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en over de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de verwerking. Indien uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke plicht tot het bewaren van gegevens (bijv. opslag van voorraadgegevens), heeft u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op het blokkeren of wissen van uw persoonlijke gegevens.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht toestemming die u heeft verleend in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG voor de toekomst te weigeren.

Recht van bezwaar

U kunt op grond van art. 21 AVG te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens in de toekomst.

Recht een klacht in te dienen

Bij inbreuken op de privacywetgeving heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). De betrokkene kan zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, zijn werkplek heeft of waar de inbreuk vermoedelijk is gepleegd. De toezichthoudende autoriteit van Nedersaksen is:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefoon: + 49 5 11/120-45 00
Fax: + 49 5 11/120-45 99
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Homepage: https://www.lfd.niedersachsen.de

Een overzicht van de overige toezichthoudende autoriteiten inclusief contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Voor nadere vragen kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Lutze Fördertechnik GmbH
Datenschutzbeauftragte/r
Hullerser Landstraße 37
37574 Einbeck, BRD
Telefoon: +49 55 61 / 79 30 0
E-mail: datenschutz@lutze-group.com

Google Analytics

If you have consented that data are transmitted to the web analytics service Google Analytics, this website will use the functions of Google Analytics. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The storage of Google Analytics cookies and the transmission of data to Google is based on Article 6 (1) lit. a GDPR and shall occur only with your consent. You can revoke your consent at any time by clicking this link.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the available browser plugin.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy.

Outsourced data processing

We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

Versie: 07-12-2021