VIBRATIONSPOLERING

Med LUWISPRAY spraybeläggning kan vibrationspoleringsanläggningar med skadad eller sliten beläggning repareras. Boka en tid för kostnadsfri kontroll av anläggningen och en mätning av skikttjockleken.

För en nybeskiktning  avskiktas först den installerade behållaren. Inklädnaden monteras därefter igen med LUWISPRAY spraybeläggning eller LUWITAN plattmaterial. En yttre målning är det sista steget i renoveringen av din vibrationspoleringsbehållare.

Reparationer och dubbleringar är också möjliga. Förutsättningen för det är,  att ytan på den gamla beläggningen kan förberedas korrekt. En dubblering kan ske med hjälp av reparationssystemet LUWIREP 85, med LUWISPRAY eller genom att montera LUWITAN-plattmaterial.

Dessa reparationsåtgärder kan genomföras på plats.

Galleri

KONTAKTPERSON

Peter Jansen
Teknisk användningsrådgivare
peter.jansen@lutze-group.com

Herr Peter Jansen är produktansvarig för affärsområdet vibrationspolerarbehållare. Vi intensifierar därmed vårt utbud i ytterligare en avdelning av slitageskydd. Herr Jansen är en erfaren specialist inom detta specialområde och ger dig gärna råd när det handlar om frågor kring reparation eller nybeläggning av vibrationspolerare och motsvarande tillbehörsdelar.