ARDAGH GROUP AB I SVERIGE JOBBAR MED KOSTNADSBESPARANDE LÖSNINGAR TILLSAMMANS MED LUTZE GROUP HÄR MED KERAMISKA GUMMIRINGAR

|   News-Seite

Transportörrullar med keramiska ringar har visat sig vara exceptionellt hållbara och överträffar vanliga standard ringar i gummi som tidigare använts vid Ardagh Groups Limmareds glasproduktionsanläggning i Limmared med en svindlande tiodubbling av livslängden.

David Johansson (Ardagh Glass Limmared AB) & Decha Kling (Lutze Conveying Sweden AB)

 

BYTE FRÅN TRANSPORTRULLAR MED VANLIGA GUMMURRINGAR TILL KERAMISKA GUMMIRINGAR

Med vaksamma ögon på marknaden letar vi alltid efter effektiva lösningar utefter  våra kunders efterfrågan och utmaningar. En lovande produkt som nyligen kommit ut på marknaden uppmärksammades av vårt team av specialister på rullar utrustade med keramiska stödringar.

Övertygade om att denna innovativa produkt skulle kunna vara intressant för glasindustrin kontaktade vi Ardagh Glass i Limmared i Sverige och monterade upp ett test. Eftersom vi var i nära kontakt med Ardagh Glass visste vi att de hade extremt slitage och hög omsättning på utslitna rullar.

Svårt skadade returrullar hamnar i soptunnan varannan till var tredje månad

 

Problemet handlar om att användningen av vanliga gummiringar på utsatta transportörer visades kosta stora summor av deras transportörer. Glasbitar fastnar ständigt på retursidan av transportbanden, vilket resulterar i snabba och allvarliga skador på gummiringarna. Det krossade glaset, avsedda för återvinning och förädling omvandlat till nya flaskor, orsakar så snabb försämring av ringarna att de behöver bytas ut varannan till var tredje månad. Definitivt en applikation där Ceralast keramiska gummiringar kunde testas. I maj 2022 installerades returrullar som var helt täckta med keramiska gummiringar.

Cirka 10 veckor efter installationen genomfördes första inspektioner för att bedöma prestandan hos dessa keramiska ringar i denna krävande applikation. Resultaten visade tydligt att det ännu inte var något synligt slitage på ringarna.

Nu 17 månader efter installation bekräftade en ny inspektion den imponerande hållbarheten hos dessa keramiska ringar som fortsätter att förbli i utmärkt skick. De har under tiden överlevt de vanliga gummiringar som tidigare använts, med en faktor fem.

"Resultatet var inget mindre än anmärkningsvärd. Keramik ringarna verkar fortfarande i gott skick och uppvisar praktiskt taget inget mätbart slitage. Vi räknar med att Ardagh Glass Limmared AB kommer att kunna fortsätta använda dessa rullar i ytterligare 6 till 7 månader" säger Decha Kling som är säljansvarig.

Ceralast keramiska ringar, efter 10 veckors drift

 

Ceralast keramiska ringar, efter 17 månaders drift

 

"Denna speciella typ av rullar med keramiska stödringar, har aldrig prövats i våra anläggningar. När Lutze Conveying Sweden presenterade denna lösning för oss var vi ivriga att testa den. Idag är vi glatt överraskade över resultatet", påpekade Mr. David Johansson från Ardagh Glass Limmared AB. "Dessa rullar har visat sig vara exceptionellt hållbara och överträffar standardringar vi tidigare använt med ett svindlande tiofaldigt.”

“Med hänsyn till både anskaffningskostnaderna för dessa nya ringar och underhålls tiden som krävs för att byta ut dem, tror vi att detta kan leda till en anmärkningsvärd 70% minskning av de totala transportörtillbehörskostnaderna för Ardagh".

 

CERALAST KERAMISKA STÖDRINGAR.

Ceralast ringar är gjorda av en kombination av keramik och högpresterande gummi vilket resulterar i back-up ringar för extrema applikationer. Den slitstarka specialkeramiken skyddar från slipande material som krossat glas i detta Ardagh-fall men även kvarts, sten eller metall.

Med Ceralast keramiska stödringar uppnås betydligt längre livslängd. I nötningstestet (DIN4649) visar Ceralast ringen ingen mätbar nötning. Keramiken är oskiljaktigt bunden till gummit genom en speciell process. Gummikärnan fortsätter att garantera god elasticitet och dämpning.

Ceralast ringar olika typer (typ 8704 i mitten)

 

CERALAST GER RÄTT MÅNGA FÖRDELAR.

Förutom att det inte finns någon mätbar nötning på ringarna, är elasticiteten och dämpningen extremt bra. Allt detta resulterar i en längre livslängd och följaktligen mindre underhållsstopp och lägre underhållskostnader.

Ceralast är en kostnadsbesparande lösning i alla applikationer där mycket slitande material hanteras t.ex brytning av järnmalm och granit, glasåtervinning eller slaggtransport är typiska applikationer där Ceralast presterar sitt bästa och ger kunderna mindre huvudvärk.

Liknande Ceralast-ringar används redan i andra applikationer. Företag som Arcelor och Tata använder dem i sina stålverk och Enci i sina cementfabriker där de bearbetar slaggsand.

 

FEM OLIKA TYPER AV KERAMISKA RINGAR FINNS TILLGÄNGLIGA MED DIAMETRAR PÅ 63,5 MM, 89 MM OCH 108 MM.

OM ARDAGH GROUP OCH DERAS LIMMARED FABRIK.

Ardagh Group är en global leverantör av hållbara, oändligt återvinningsbara, metall- och glasförpackningar för varumärkesägare runt om i världen. Koncernen driver 65 metall- och glasproduktionsanläggningar i 16 länder och sysselsätter 20 000 personer.

I Limmared-fabriken producerar Ardagh distinkta och innovativa glasförpackningar i alla former och storlekar för varumärkesägare runt om i världen och erbjuder ett urval av nästan 20 olika färger. Där produceras cirka 1,5 miljoner flaskor varje dag.

INTRESSERAD AV MER INFORMATION OM DETTA FALL ELLER CERALAST-LÖSNINGEN?

Kontakta gärna ansvarig:

 

Mr. Decha Kling, Säljare Jönköping, Tel. +46709959747), Email decha.kling@lutze-group.com

Back