OM VÅRT FÖRETAG

Kompetens 

Företagsgruppen LUTZE erbjuder ett omfattande produkt- och tjänsteprogram i Nordeuropa inom transportörsteknik och plastteknik

 

Erfarenhet 

Med moderna produktionsenheter och filialer i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Danmark, Sverige och Norge har LUTZE alla förutsättningar att uppfylla kundernas krav på innovativa lösningar och tjänster. Sedan mer än 60 år utvecklar vi lösningar för transportörsystem inom många branscher. 

Vårt höga kvalitet, både i arbete och produktval, lokala service och mycket långvariga relationer med både leverantörer och kunder borgar för ett gott resultat.