KJEMISKE STOFFER

Kontaktlim CONTI SECUR PREMIUM

For vedheft av

 • Gummi til gummi
 • Gummi til metall
 • Transportvedheft

 

Den eneste en-komponent-limen

 • Ingen fare for feil proporsjoner
 • Umiddelbar vedheft
 • Kan brukes i lang tid
 • Avfallsreduksjon

 

Metallprimer

 • Vedheftsbro mellom stål og gummi
 • Korrosjonsbeskyttelse

 

CCE-rengjøring

 • Forberedelse for flater som skal limes
 • Oppfrisking av kontaktflaten
 • Rengjøring av gummi- og metallområder

 

Materiale for kald-reparasjoner

 • Reparasjon av bånd med kontaktflaten
 • Reparasjon av bånd med kontaktflaten og tekstiler
 • Pastill-reparasjon uten tekstil
 • Pastill-reparasjon med tekstil
 • Fyllgummi med kontaktflater på begge sider

Besøk siden om dette temaet: LUWIREP.

 

Materiale for varm-reparasjoner

 • Ikke-vulkaniserte overflateplater og mellomliggende gummilag
 • Monteringsløsninger
 • Ikke-vulkaniserte tekstiler