SLEIDESLIPENDE BEHOLDERE

Du kan bruke LUWISPRAY til å reparere sleideslipende enheter med skadede eller utslitte overflater. Avtal med oss for en gratis sjekk av utstyret og en måling av overflatens tykkelse.

For malt overflate, fjernes først beholderens belegg. Belegget bygges deretter opp igjen ved hjelp av LUWISPRAY sprayoverflaten eller LUWITAN platemateriale. Det siste trinnet i å opprettholde den sleideslipende enheten er et strøk maling utvendig.

Reparasjoner og utskifting av belegg er også mulig. Forutsetningen er at overflaten av det gamle belegget kan forberedes til en utskifting av belegg. Utskiftingen av belegg kan gjøres med hjelp av reparasjonssystemet LUWIREP 85, ved bruk av LUWISPRAY eller ved bruk av LUWITAN platematerialer.

Disse reparasjonene kan gjøres på stedet.

Galleri